Ban CHQS TP Cẩm Phả: Trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Ban CHQS TP Cẩm Phả: Trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' do Bộ CHQS tỉnh phát động, ngày 19/11, Ban...
Bộ CHQS tỉnh tổng kết, trao giải 3 cuộc thi

Bộ CHQS tỉnh tổng kết, trao giải 3 cuộc thi

Hội thi 'Quân khu 3 – Lịch sử và những chiến công' cụm số 2

Hội thi 'Quân khu 3 – Lịch sử và những chiến công' cụm số 2

Lực lượng vũ trang Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới

Ban CHQS TP Cẩm Phả: Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ban CHQS TP Cẩm Phả: Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kiểm tra công tác phòng không lục quân – phòng không nhân dân tại Quảng Ninh

Kiểm tra công tác phòng không lục quân – phòng không nhân dân tại Quảng Ninh

Cán bộ chính sách tận tâm, trách nhiệm

Cán bộ chính sách tận tâm, trách nhiệm

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong LLVT tỉnh

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong LLVT tỉnh

LLVT TP Cẩm Phả bàn giao 'Nhà tình nghĩa', vườn mẫu NTM

LLVT TP Cẩm Phả bàn giao 'Nhà tình nghĩa', vườn mẫu NTM

Cháy rừng tại Cửa Ông (TP Cẩm Phả)

Cháy rừng tại Cửa Ông (TP Cẩm Phả)

Ban CHQS TP Cẩm Phả: Chung sức cùng nhân dân xây dựng NTM

Ban CHQS TP Cẩm Phả: Chung sức cùng nhân dân xây dựng NTM

TP Cẩm Phả: Đảm bảo phòng không nhân dân trong thời bình

TP Cẩm Phả: Đảm bảo phòng không nhân dân trong thời bình

Đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sức mạnh chiến đấu

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sức mạnh chiến đấu

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Bộ CHQS tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Bộ CHQS tỉnh

Sức trẻ ở Ban CHQS TP Cẩm Phả

Sức trẻ ở Ban CHQS TP Cẩm Phả

Hiệu quả từ tọa đàm chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội

Hiệu quả từ tọa đàm chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội

Ấm áp tình người trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Ấm áp tình người trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh

Tâm huyết của người chỉ huy trẻ

Tâm huyết của người chỉ huy trẻ

Tọa đàm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội

Tọa đàm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội

LLVT tỉnh: Sôi nổi thi đua 'Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng'

LLVT tỉnh: Sôi nổi thi đua 'Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng'

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu Ngày hội quốc phòng toàn dân, Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu Ngày hội quốc phòng toàn dân, Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Kiểm tra công tác lịch sử quân sự tại Bộ CHQS tỉnh

Kiểm tra công tác lịch sử quân sự tại Bộ CHQS tỉnh