Những chiếc đèn chở nặng yêu thương trong mùa Trung thu 2018.

Những chiếc đèn chở nặng yêu thương trong mùa Trung thu 2018.

Dìu nhau trong lốc xoáy

Dìu nhau trong lốc xoáy

Tạo dựng không gian văn hóa cho bộ đội Trường Sa

Tạo dựng không gian văn hóa cho bộ đội Trường Sa

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma: 'Máu và thân xác của các anh hòa cùng sóng biển'

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma: 'Máu và thân xác của các anh hòa cùng sóng biển'

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn cho con theo binh nghiệp

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn cho con theo binh nghiệp

64 liệt sỹ Gạc Ma: Các anh mãi mãi là thiên sử anh hùng, bất diệt

64 liệt sỹ Gạc Ma: Các anh mãi mãi là thiên sử anh hùng, bất diệt

Dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Đà Nẵng cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh trong hải chiến Gạc Ma

Đà Nẵng cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh trong hải chiến Gạc Ma

Trường Sa đầy sức sống qua triển lãm ảnh của giới trẻ

Trường Sa đầy sức sống qua triển lãm ảnh của giới trẻ

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân

Triển lãm ảnh 'Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội'

Triển lãm ảnh 'Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội'

Tết độc lập ở Trường Sa

Tết độc lập ở Trường Sa