Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật: Đừng 'phân lô bán nền' ở cảng Liên Chiểu

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật: Đừng 'phân lô bán nền' ở cảng Liên Chiểu

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khuyến cáo TP Đà Nẵng khi tiến hành các bước thiết cơ cơ sở cảng Liên Chiểu...
Hai Bộ KH-ĐT và GTVT: 'Có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu'

Hai Bộ KH-ĐT và GTVT: 'Có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu'

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sân bay quốc tế, cảng Liên Chiểu

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sân bay quốc tế, cảng Liên Chiểu

Chính phủ chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng

Chính phủ chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng

Báo cáo Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ Đà Nẵng 2.000 tỉ đồng thực hiện dự án Bến cảng Liên Chiểu

Báo cáo Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ Đà Nẵng 2.000 tỉ đồng thực hiện dự án Bến cảng Liên Chiểu

Bộ Kế hoạch – Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Bộ Kế hoạch – Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng: Hơn 7.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Đà Nẵng: Hơn 7.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Đà Nẵng: Hơn 7.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Đà Nẵng: Hơn 7.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

JICA tài trợ Đà Nẵng 50 triệu Yên để nghiên cứu xây dựng cảng Liên Chiểu

JICA tài trợ Đà Nẵng 50 triệu Yên để nghiên cứu xây dựng cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng được tài trợ 50 triệu Yên nghiên cứu cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng được tài trợ 50 triệu Yên nghiên cứu cảng Liên Chiểu

Đề xuất cho Nhật Bản nghiên cứu phát triển cảng biển tại Đà Nẵng

Đề xuất cho Nhật Bản nghiên cứu phát triển cảng biển tại Đà Nẵng

Nhật Bản rót vốn nghiên cứu phát triển cảng Liên Chiểu

Nhật Bản rót vốn nghiên cứu phát triển cảng Liên Chiểu

Sớm hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu

Sớm hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu

Giao Bộ Giao thông trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Giao Bộ Giao thông trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu

Trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu

Kiến nghị Thủ tướng xây cảng Liên Chiểu là công trình đặc biệt

Kiến nghị Thủ tướng xây cảng Liên Chiểu là công trình đặc biệt

Đà Nẵng xin chủ trương Chính phủ đầu tư cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng xin chủ trương Chính phủ đầu tư cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng huy động doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng huy động doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH thành phố Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH thành phố Đà Nẵng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng mang tầm quốc tế

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng mang tầm quốc tế

Những dự án nào được Đà Nẵng ưu tiên đầu tư?

Những dự án nào được Đà Nẵng ưu tiên đầu tư?

Thủ tướng phê duyệt 3 trụ cột chính của kinh tế Đà Nẵng

Thủ tướng phê duyệt 3 trụ cột chính của kinh tế Đà Nẵng

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với đoàn công tác Đảng dân chủ tự do Nhật Bản

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với đoàn công tác Đảng dân chủ tự do Nhật Bản

Chuyện gì đang xảy ra trong việc đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng?

Chuyện gì đang xảy ra trong việc đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng?