27 người chết do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại 125 tỷ đồng

27 người chết do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại 125 tỷ đồng

Do mưa lũ kéo dài nên hiện nay tại Lạng Sơn vẫn còn tuyến đường lên Mẫu Sơn bị tắc, các tuyến khác đã thông...