Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Công an nhân dân

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Công an nhân dân

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất...
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII: Khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng và loại hình truyền thông mới

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII: Khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng và loại hình truyền thông mới

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Ba học sinh lao ra biển cứu người được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Ba học sinh lao ra biển cứu người được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 em cứu người đuối nước

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 em cứu người đuối nước

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh Quảng Trị cứu người đuối nước

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh Quảng Trị cứu người đuối nước

3 học sinh Quảng Trị nhận Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' của Trung ương Đoàn

3 học sinh Quảng Trị nhận Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' của Trung ương Đoàn

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người bị đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người bị đuối nước

Khen thưởng 3 học sinh lớp 8 dũng cảm cứu nhóm học sinh bị đuổi nước

Khen thưởng 3 học sinh lớp 8 dũng cảm cứu nhóm học sinh bị đuổi nước

Khen thưởng 3 học sinh cứu người thoát khỏi đuối nước ở Quảng Trị

Khen thưởng 3 học sinh cứu người thoát khỏi đuối nước ở Quảng Trị

Tuyên dương ba học sinh lớp 8 dũng cảm cứu người đuối nước

Tuyên dương ba học sinh lớp 8 dũng cảm cứu người đuối nước

Quảng Trị khen thưởng 3 học sinh lớp 8 cứu người bị đuối nước

Quảng Trị khen thưởng 3 học sinh lớp 8 cứu người bị đuối nước

Quảng Trị: Tuyên dương 3 học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

Quảng Trị: Tuyên dương 3 học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

Khen thưởng 3 nam sinh lớp 8 cứu nhóm người bị đuối nước

Khen thưởng 3 nam sinh lớp 8 cứu nhóm người bị đuối nước

Khen thưởng 3 nam sinh lớp 8 cứu nhóm học sinh lớp 10 đuối nước

Khen thưởng 3 nam sinh lớp 8 cứu nhóm học sinh lớp 10 đuối nước

Ba học sinh lớp 8 dũng cảm lao ra biển cứu người bị đuối nước

Ba học sinh lớp 8 dũng cảm lao ra biển cứu người bị đuối nước

Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào

Hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý về tình đoàn kết, hợp tác tin cậy, hiệu quả của công an Việt - Lào

Khai mạc Triển lãm 'CAND Lào - Việt - Thắm tình hữu nghị'

Khai mạc Triển lãm 'CAND Lào - Việt - Thắm tình hữu nghị'

Khai mạc triển lãm 'Công an nhân dân Lào – Việt Nam - Thắm tình hữu nghị'

Khai mạc triển lãm 'Công an nhân dân Lào – Việt Nam - Thắm tình hữu nghị'

Chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài của phụ nữ Vĩnh Phúc

Chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài của phụ nữ Vĩnh Phúc

Báo Người Lao Động luôn đồng hành với bạn đọc

Báo Người Lao Động luôn đồng hành với bạn đọc

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

Sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hóa các phương thức thông tin

Sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hóa các phương thức thông tin

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về miền núi

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về miền núi

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc đề tài dân tộc thiểu số và miền núi

'Để mình nói cho Mị nghe'- đoạt giải Nhất sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi 2020

'Để mình nói cho Mị nghe'- đoạt giải Nhất sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi 2020

'Để mình nói cho Mị nghe' và 'Tảo hôn' giành giải nhất cuộc thi ca khúc

'Để mình nói cho Mị nghe' và 'Tảo hôn' giành giải nhất cuộc thi ca khúc

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về miền núi

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về miền núi

Trao giải 17 ca khúc xuất sắc về dân tộc thiểu số, miền núi

Trao giải 17 ca khúc xuất sắc về dân tộc thiểu số, miền núi

Trao 17 giải thi sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi

Trao 17 giải thi sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi

Ca khúc 'Để mình nói cho Mị nghe' và 'Tảo hôn' đoạt giải nhất

Trao 17 giải thi sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi 2020

Trao 17 giải thi sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số và miền núi 2020

Phát huy phẩm chất 'Bộ đội cụ Hồ' trên mặt trận công tác tư tưởng

Phát huy phẩm chất 'Bộ đội cụ Hồ' trên mặt trận công tác tư tưởng

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng