Nước máy chảy ra từ vòi ở Trung Quốc bốc cháy

Mới đây một số người dân ở làng Siying, Bàn Cẩm, Liêu Ninh, Trung Quốc bỗng nhiên phát hiện nguồn nước máy...

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Clip: Kỳ lạ nước máy chảy ra từ vòi ở Trung Quốc bốc cháy

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Nước sinh hoạt bốc cháy như xăng tại Trung Quốc

Trung Quốc: Nước máy bốc cháy phừng phừng khi để bật lửa lại gần

Ngắm thiên đường biển đỏ ở Trung Quốc

Ngắm thiên đường biển đỏ ở Trung Quốc

Những điều kỳ quái bạn chỉ bắt gặp ở Trung Quốc

Những điều kỳ quái bạn chỉ bắt gặp ở Trung Quốc

EU và Trung Quốc thống nhất bảo vệ 100 chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của nhau

EU và Trung Quốc thống nhất bảo vệ 100 chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của nhau

Cảnh quan huyền ảo tại khu đầm lầy đỏ rực nổi tiếng Trung Quốc

Cảnh quan huyền ảo tại khu đầm lầy đỏ rực nổi tiếng Trung Quốc