Hơn 12.000 website Việt Nam có yếu tố giả mạo

Hơn 12.000 website Việt Nam có yếu tố giả mạo

Có tới 12.052 trang web bị Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo có yếu tố...
Cuộc thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin' năm 2021 bị lùi ngày tổ chức

Cuộc thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin' năm 2021 bị lùi ngày tổ chức

Chuyển đổi số ngành tư pháp: Xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm

Chuyển đổi số ngành tư pháp: Xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm

Lập tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em trên mạng

Lập tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em trên mạng

Nghệ An: Xây dựng chính quyền điện tử bằng cổng thông tin 'rùa bò'

Nghệ An: Xây dựng chính quyền điện tử bằng cổng thông tin 'rùa bò'

Lùi thời gian thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin' năm 2021

Lùi thời gian thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin' năm 2021

An ninh mạng trong chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp mới chỉ quan tâm phần ngọn

An ninh mạng trong chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp mới chỉ quan tâm phần ngọn

Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

EVNICT giữ vai trò chủ chốt trong chuyển đổi số của EVN

EVNICT giữ vai trò chủ chốt trong chuyển đổi số của EVN

Khai giảng lớp học an ninh mạng cho trẻ em vào tháng 6/2021

Khai giảng lớp học an ninh mạng cho trẻ em vào tháng 6/2021

Đề nghị xử lý trang thông tin điện tử giả mạo về giấy phép lái xe

Đề nghị xử lý trang thông tin điện tử giả mạo về giấy phép lái xe

Cảnh báo website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Cảnh báo website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Bộ Công an: 35 triệu người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân

Bộ Công an: 35 triệu người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân

Cảnh báo website tracuugplxgov.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Cảnh báo website tracuugplxgov.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Cảnh báo: Website tracuugplxgov.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Cảnh báo: Website tracuugplxgov.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Đề nghị xử phạt website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Đề nghị xử phạt website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Đề nghị xử lý trang thông tin điện tử giả mạo về giấy phép lái xe

Đề nghị xử lý trang thông tin điện tử giả mạo về giấy phép lái xe

Hà Nội đặt ra 15 chỉ tiêu trong triển khai thực hiện ứng dựng CNTT và Chính quyền số

Hà Nội đặt ra 15 chỉ tiêu trong triển khai thực hiện ứng dựng CNTT và Chính quyền số

Palo Alto Networks công bố thêm nhà phân phối chính thức tại Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ khách hàng và đối tác

Palo Alto Networks công bố thêm nhà phân phối chính thức tại Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ khách hàng và đối tác

Ngành Dự trữ Nhà nước: Tiến tới 'phủ sóng' công nghệ thông tin trên các hoạt động

Ngành Dự trữ Nhà nước: Tiến tới 'phủ sóng' công nghệ thông tin trên các hoạt động

Quy hoạch báo chí, Make in Vietnam vào Sách trắng 2020

Quy hoạch báo chí, Make in Vietnam vào Sách trắng 2020

Sau Giải thưởng Chuyển đổi số 2020, VNCS SoC 'dùng nguồn lực Việt Nam giải quyết bài toán Việt Nam'

Sau Giải thưởng Chuyển đổi số 2020, VNCS SoC 'dùng nguồn lực Việt Nam giải quyết bài toán Việt Nam'

SPIEF 2021 nhấn mạnh chủ đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

SPIEF 2021 nhấn mạnh chủ đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Sách trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Sách trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020

Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin'

Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin'

Lần đầu tiên học sinh Việt được tiếp cận với cuộc thi về an toàn thông tin

Lần đầu tiên học sinh Việt được tiếp cận với cuộc thi về an toàn thông tin

Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số

Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số

Chương trình 'Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng'

Chương trình 'Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng'

Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

Lần đầu Việt Nam có chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng

Lần đầu Việt Nam có chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn thông tin cho người dân!

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn thông tin cho người dân!

Triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới nền tài chính số (*)

Triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới nền tài chính số (*)

Mỹ: Chuyên gia an toàn thông tin như lá mùa thu, doanh nghiệp 'đỏ mắt' đi tìm

Mỹ: Chuyên gia an toàn thông tin như lá mùa thu, doanh nghiệp 'đỏ mắt' đi tìm

Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số

Vận hành ổn định, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Vận hành ổn định, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Ngăn chặn các hành vi tội phạm, tấn công mạng bằng công nghệ mới

Ngăn chặn các hành vi tội phạm, tấn công mạng bằng công nghệ mới

Tăng cường công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền

Hà Nội sẽ siết quản lý báo chí, trang tin điện tử và mạng xã hội để bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hà Nội sẽ siết quản lý báo chí, trang tin điện tử và mạng xã hội để bảo đảm an toàn thông tin mạng

Bộ TT&TT yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vi phạm trên mạng internet

Bộ TT&TT yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vi phạm trên mạng internet

Phát hiện, ngăn chặn các hành vi tội phạm, tấn công mạng bằng công nghệ mới

Phát hiện, ngăn chặn các hành vi tội phạm, tấn công mạng bằng công nghệ mới

Sẽ có hệ thống chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng

Sẽ có hệ thống chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng

Áp dụng công nghệ mới để phát hiện, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng

Áp dụng công nghệ mới để phát hiện, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng

Trung tâm dữ liệu Viettel IDC được cấp Báo cáo về kiểm soát rủi ro SOC 1,2,3 type II

Trung tâm dữ liệu Viettel IDC được cấp Báo cáo về kiểm soát rủi ro SOC 1,2,3 type II

45 học viên được đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin

45 học viên được đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin