ADB: Năm 2019 kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

ADB: Việt Nam cần mở cửa thêm cho doanh nghiệp tư nhân

ADB: Việt Nam cần mở cửa thêm cho doanh nghiệp tư nhân

Kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2019

Kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2019

ADB: Năm 2019, dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

ADB: Năm 2019, dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019-2020: Giảm nhẹ nhưng còn nhiều rủi ro

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019-2020: Giảm nhẹ nhưng còn nhiều rủi ro

Thách thức chính sách: Đưa DN tư nhân Việt hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thách thức chính sách: Đưa DN tư nhân Việt hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất khu vực

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất khu vực

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019

ADB: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2019

ADB: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2019

2019: ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,8%

2019: ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,8%

ADB nói về việc liên tiếp tăng giá điện, xăng

ADB nói về việc liên tiếp tăng giá điện, xăng

ADB lạc quan về mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam

ADB lạc quan về mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam

ADB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì mức khá cao 6,8%

ADB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì mức khá cao 6,8%

Real Madrid vs Ajax: Mục tiêu cuối cùng

Real Madrid vs Ajax: Mục tiêu cuối cùng