Thanh toán qua điện thoại di động tăng vọt

Thanh toán qua điện thoại di động tăng vọt

Việt Nam vượt Singapore trong cuộc đua không tiền mặt

Việt Nam vượt Singapore trong cuộc đua không tiền mặt

Tội phạm mạng hướng vào tài chính, ngân hàng

Tội phạm mạng hướng vào tài chính, ngân hàng

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc dòng tiền chảy hiệu quả và minh bạch

Thúc dòng tiền chảy hiệu quả và minh bạch

Rủi ro tấn công an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu thách thức phát triển ngân hàng số

Rủi ro tấn công an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu thách thức phát triển ngân hàng số

Napas tiếp tục giảm 47% - 80% phí chuyển mạch cho 48 ngân hàng

Napas tiếp tục giảm 47% - 80% phí chuyển mạch cho 48 ngân hàng

Áp lực chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Áp lực chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Giảm đến 80% phí chuyển mạch cho 48 ngân hàng

Giảm đến 80% phí chuyển mạch cho 48 ngân hàng

Yêu cầu Napas hỗ trợ các ngân hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Yêu cầu Napas hỗ trợ các ngân hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

NAPAS: Sẽ phát hành thẻ chip nội địa vào quý 1 năm 2019

NAPAS: Sẽ phát hành thẻ chip nội địa vào quý 1 năm 2019