Hà Nội dành hơn 60 tỷ cải tạo lại đường Nguyễn Trãi

Hà Nội dành hơn 60 tỷ cải tạo lại đường Nguyễn Trãi

Đường sắt Cát Linh: Ba kịch bản kết nối với xe buýt

Đường sắt Cát Linh: Ba kịch bản kết nối với xe buýt

Đường sắt đô thị: Giải pháp bền vững cho giao thông

Đường sắt đô thị: Giải pháp bền vững cho giao thông

Hà Nội miễn phí đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày đầu

Hà Nội miễn phí đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày đầu

Hà Nội hỗ trợ 14,4 tỷ đồng/năm tiền vé đi tuyến đường sắt công cộng

Hà Nội hỗ trợ 14,4 tỷ đồng/năm tiền vé đi tuyến đường sắt công cộng

Phiên họp HĐND bất thường ở Hà Nội: Quyết nhiều vấn đề quan trọng

Phiên họp HĐND bất thường ở Hà Nội: Quyết nhiều vấn đề quan trọng

Hà Nội mỗi năm chi hơn 14 tỷ hỗ trợ giá vé đường sắt trên cao

Hà Nội mỗi năm chi hơn 14 tỷ hỗ trợ giá vé đường sắt trên cao

Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho hành khách

Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho hành khách

Hà Nội: Hỗ trợ giá vé cho người sử dụng tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Hà Nội: Hỗ trợ giá vé cho người sử dụng tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Miễn phí cho toàn bộ hành khách 15 ngày đầu đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Miễn phí cho toàn bộ hành khách 15 ngày đầu đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

HĐND TP. Hà Nội họp bất thường về nhân sự

HĐND TP. Hà Nội họp bất thường về nhân sự

Miễn phí 15 ngày đầu cho hành khách sử dụng đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Miễn phí 15 ngày đầu cho hành khách sử dụng đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội hỗ trợ giá vé cho hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội hỗ trợ giá vé cho hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị

Trợ giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông 14,5 tỷ đồng mỗi năm

Trợ giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông 14,5 tỷ đồng mỗi năm

Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong giai đoạn đầu

Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong giai đoạn đầu

HĐND Hà Nội thống nhất mức hỗ trợ vé tháng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

HĐND Hà Nội thống nhất mức hỗ trợ vé tháng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội: Giảm giá vé cho nhiều đối tượng hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội: Giảm giá vé cho nhiều đối tượng hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội miễn phí vé tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày

Hà Nội miễn phí vé tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày

Hà Nội dự kiến chi hơn 14 tỷ đồng trợ giá vé tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Hà Nội dự kiến chi hơn 14 tỷ đồng trợ giá vé tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Hà Nội dự kiến chi 14 tỷ đồng/năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội dự kiến chi 14 tỷ đồng/năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường

Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường

HĐND thành phố Hà Nội họp bất thường về công tác nhân sự

HĐND thành phố Hà Nội họp bất thường về công tác nhân sự

Hà Nội dự tính chi hơn 14 tỷ mỗi năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội dự tính chi hơn 14 tỷ mỗi năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Chức danh nào được bầu trong phiên họp bất thường HĐND TP Hà Nội?

Chức danh nào được bầu trong phiên họp bất thường HĐND TP Hà Nội?

HĐND Hà Nội họp bất thường xem xét mức hỗ trợ giá vé tháng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

HĐND Hà Nội họp bất thường xem xét mức hỗ trợ giá vé tháng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân cần có lộ trình, khoa học và thực tế

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân cần có lộ trình, khoa học và thực tế

'Luật ngầm' làm hộ chiếu nhanh tại phòng quản lý xuất nhập cảnh

'Luật ngầm' làm hộ chiếu nhanh tại phòng quản lý xuất nhập cảnh

Chuẩn bị khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào cuối tháng 4

Chuẩn bị khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào cuối tháng 4

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có thể thử nghiệm chở khách cuối tháng 4/2019

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có thể thử nghiệm chở khách cuối tháng 4/2019

Cuối tháng 4, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thử nghiệm chở khách

Cuối tháng 4, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thử nghiệm chở khách

Miễn phí vé 15 ngày đầu vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Miễn phí vé 15 ngày đầu vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Kết nối xe buýt với đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông như thế nào?

Kết nối xe buýt với đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông như thế nào?

Nhiều tuyến xe buýt thay đổi lộ trình khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động

Nhiều tuyến xe buýt thay đổi lộ trình khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động

Giá trị của đường sắt đô thị nằm ở hiệu quả kinh tế - xã hội

Giá trị của đường sắt đô thị nằm ở hiệu quả kinh tế - xã hội

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thỏa thích đi miễn phí nửa tháng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Miễn giảm vé tháng tàu điện Cát Linh – Hà Đông

Miễn giảm vé tháng tàu điện Cát Linh – Hà Đông

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông: Miễn phí 15 ngày, giảm 50% cho sinh viên

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông: Miễn phí 15 ngày, giảm 50% cho sinh viên

Sẽ miễn phí 15 ngày, giảm 50% vé cho SV đi tàu điện Cát Linh-Hà Đông?

Sẽ miễn phí 15 ngày, giảm 50% vé cho SV đi tàu điện Cát Linh-Hà Đông?

Chủ trương đúng, nhưng cần tính toán kỹ

Chủ trương đúng, nhưng cần tính toán kỹ

Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân là bước đi tất yếu

Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân là bước đi tất yếu

Đường sắt đô thị: Nhanh hơn xe máy, rẻ hơn Grab

Đường sắt đô thị: Nhanh hơn xe máy, rẻ hơn Grab

Cần phân loại nhiều giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Cần phân loại nhiều giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội đề xuất giảm giá vé tháng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội đề xuất giảm giá vé tháng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội đề xuất chính sách giảm giá vé tháng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Hà Nội đề xuất chính sách giảm giá vé tháng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

'Tiết lộ' giá vé dự kiến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

'Tiết lộ' giá vé dự kiến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Dự kiến giá vé tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông là 30.000 đồng/ngày

Dự kiến giá vé tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông là 30.000 đồng/ngày

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Dự kiến giá vé thấp nhất 8.000 đồng/lượt

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Dự kiến giá vé thấp nhất 8.000 đồng/lượt

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Giá vé ngày là 30.000 đồng

Giá vé trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông thấp nhất từ 8.000 đồng

Giá vé trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông thấp nhất từ 8.000 đồng

Hà Nội dự kiến giá vé tháng tàu Cát Linh - Hà Đông 200.000 đồng

Hà Nội dự kiến giá vé tháng tàu Cát Linh - Hà Đông 200.000 đồng

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông dự kiến vé 15.000 đồng một lượt

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông dự kiến vé 15.000 đồng một lượt

Hà Nội công bố dự thảo giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội công bố dự thảo giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Trả 30 ngàn đi thoải mái cả ngày tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Trả 30 ngàn đi thoải mái cả ngày tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông: Giá vé ngày là 30.000 đồng

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông: Giá vé ngày là 30.000 đồng

Giá vé đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông 30.000 đồng/ngày

Giá vé đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông 30.000 đồng/ngày

Chất vấn lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội một số vấn đề 'nóng'

Chất vấn lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội một số vấn đề 'nóng'

Đường sắt đô thị: Hòa nhịp cùng Hà Nội văn minh, hiện đại

Đường sắt đô thị: Hòa nhịp cùng Hà Nội văn minh, hiện đại

Đường sắt đô thị Hà Nội: Nhà ga một nơi, cư dân một nẻo

Đường sắt đô thị Hà Nội: Nhà ga một nơi, cư dân một nẻo

Giao thông công cộng bứt phá

Giao thông công cộng bứt phá

'Mục sở thị' tàu điện trên cao đầu tiên của Hà Nội

'Mục sở thị' tàu điện trên cao đầu tiên của Hà Nội

Hà Nội sẽ áp dụng thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng

Hà Nội sẽ áp dụng thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng

Thẻ vé điện tử liên thông: Lợi ích cả ba nhà

Thẻ vé điện tử liên thông: Lợi ích cả ba nhà

Hà Nội: Sắp cải tạo đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung

Hà Nội: Sắp cải tạo đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung

E ngại dự án Cát Linh – Hà Đông 'thu không đủ chi': Đã có ngân sách lo

E ngại dự án Cát Linh – Hà Đông 'thu không đủ chi': Đã có ngân sách lo

Hà Nội sẽ có thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ có thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị