Chương trình 'Sản phẩm vàng APEC – Doanh nhân xuất sắc châu Á Thái Bình Dương'- Cơ hội hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

Chương trình 'Sản phẩm vàng APEC – Doanh nhân xuất sắc châu Á Thái Bình Dương'- Cơ hội hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

Mang Tết đầm ấm đến với người nghèo tỉnh Yên Bái

Mang Tết đầm ấm đến với người nghèo tỉnh Yên Bái

Mặt trận thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ TNGT ở Hải Dương

Mặt trận thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ TNGT ở Hải Dương

Mặt trận Trung ương thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao tại tỉnh Hải Dương

Mặt trận Trung ương thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao tại tỉnh Hải Dương

Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần 'tương thân tương ái'

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần 'tương thân tương ái'

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở An Giang

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở An Giang

Mọi người, mọi nhà đều có Tết

Mọi người, mọi nhà đều có Tết

Kết quả và một số kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kết quả và một số kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tập trung chăm lo cho những gia đình khó khăn

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tập trung chăm lo cho những gia đình khó khăn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết cho người nghèo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết cho người nghèo

Vận động các nguồn xã hội hóa, tập trung chăm lo Tết cho người dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm, chúc Tết đồng bào Công giáo tại TP HCM

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm, chúc Tết đồng bào Công giáo tại TP HCM

Đẩy mạnh vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho người nghèo

Đẩy mạnh vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho người nghèo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Tập trung chăm lo cho những gia đình khó khăn

Tập trung chăm lo cho những gia đình khó khăn

Nhân rộng các mô hình khám, chữa bệnh trong các tổ chức tôn giáo

Nhân rộng các mô hình khám, chữa bệnh trong các tổ chức tôn giáo

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn kết tôn giáo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn kết tôn giáo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân

Cộng đồng doanh nghiệp cần những cải cách thật sự

Cộng đồng doanh nghiệp cần những cải cách thật sự

Giải quyết khiếu nại liên quan dự án Thủy điện Bản Chát

Vận động 27.683 suất quà Tết cho người nghèo

Vận động 27.683 suất quà Tết cho người nghèo

Tháo gỡ rào cản, mở đường cho kinh tế hợp tác

Tháo gỡ rào cản, mở đường cho kinh tế hợp tác

'Nguyện tiếp tục phục vụ bệnh nhân phong, sẵn sàng sống chết với họ'

'Nguyện tiếp tục phục vụ bệnh nhân phong, sẵn sàng sống chết với họ'

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo chữa bệnh, cứu người

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo chữa bệnh, cứu người

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân

Biểu dương 35 tập thể, cá nhân tôn giáo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo

Biểu dương 35 tập thể, cá nhân tôn giáo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo

Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát

Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát

Đoàn kết tôn giáo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân

Đoàn kết tôn giáo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân

Các tôn giáo tích cực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Các tôn giáo tích cực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Để mọi người nghèo đều có Tết đầm ấm

Để mọi người nghèo đều có Tết đầm ấm

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Mặt trận Trung ương

Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Mặt trận Trung ương

Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát

Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát

Đồng bào Công giáo góp phần gìn giữ an ninh biên giới

Đồng bào Công giáo góp phần gìn giữ an ninh biên giới

MTTQ Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

MTTQ Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận

Đồng bào Công giáo góp phần gìn giữ an ninh biên giới

Đồng bào Công giáo góp phần gìn giữ an ninh biên giới