Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết công tác năm 2018

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết công tác năm 2018

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri

Thảo luận Dự án Luật Chăn nuôi: Nhiều ĐBQH quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường

Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân: Cần quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân: Cần quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

ĐBQH Dương Minh Tuấn: Khẩn cấp chung tay triệt nạn bạo hành trẻ em

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri Côn Đảo

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri Côn Đảo

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp xúc cử tri huyện Tân Thành

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp xúc cử tri huyện Tân Thành