Pakistan bị cáo buộc dùng súng cối hạng nặng nã về phía biên giới Ấn Độ

Pakistan bị cáo buộc dùng súng cối hạng nặng nã về phía biên giới Ấn Độ

Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực biên giới

Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực biên giới

Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan sử dụng súng cối, hỏa lực mạnh giao tranh qua LoC

Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan sử dụng súng cối, hỏa lực mạnh giao tranh qua LoC

Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng qua đường ranh giới kiểm soát

Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng qua đường ranh giới kiểm soát

Biên giới Pakistan - Ấn Độ căng thẳng, súng đã nổ

Biên giới Pakistan - Ấn Độ căng thẳng, súng đã nổ

Ấn Độ và Pakistan lại 'nói chuyện' với nhau bằng trọng pháo, máu đã đổ

Ấn Độ và Pakistan lại 'nói chuyện' với nhau bằng trọng pháo, máu đã đổ

Pakistan thử 'vũ khí thông minh' tự sản xuất

Ấn Độ, Pakistan đấu súng dọc Đường Ranh giới Kiểm soát ở Kashmir