Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc

Khi nào đấu thầu nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam?

Khi nào đấu thầu nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam?

Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam

Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam

Cao tốc bắc - nam: Khó về đích đúng hẹn

Cao tốc bắc - nam: Khó về đích đúng hẹn

Đề xuất Nhà nước góp 2.550 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Đề xuất Nhà nước góp 2.550 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt

Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt