Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

Bộ Công an điều động nhân sự ở một số địa phương

Bộ Công an điều động nhân sự ở một số địa phương

Bổ nhiệm người thay thế tướng Phan Anh Minh làm Thủ trưởng cơ quan CSĐT

Bổ nhiệm người thay thế tướng Phan Anh Minh làm Thủ trưởng cơ quan CSĐT

Đại tá thay thế vị trí của Thiếu tướng Phan Anh Minh là ai?

Đại tá thay thế vị trí của Thiếu tướng Phan Anh Minh là ai?

Tướng Phan Anh Minh nghỉ chờ hưu, Công an TP.HCM có thủ trưởng Cơ quan CSĐT mới

Tướng Phan Anh Minh nghỉ chờ hưu, Công an TP.HCM có thủ trưởng Cơ quan CSĐT mới

Bổ nhiệm người thay thế vị trí tướng Phan Anh Minh

Bổ nhiệm người thay thế vị trí tướng Phan Anh Minh

Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu, đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. HCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu, đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. HCM

Bổ nhiệm người thay thế vị trí thiếu tướng Phan Anh Minh

Bổ nhiệm người thay thế vị trí thiếu tướng Phan Anh Minh

Đại tá Đinh Thanh Nhàn làm Thủ tưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM

Đại tá Đinh Thanh Nhàn làm Thủ tưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM

Ai là người thay thế vị trí của Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Ai là người thay thế vị trí của Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

Đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thiếu tướng Phan Anh Minh

Đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thiếu tướng Phan Anh Minh

Ai là người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Ai là người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Ai là người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Ai là người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh?

Công an TPHCM: Đã có người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu

Công an TPHCM: Đã có người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu

Công an TPHCM có tân Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra

Công an TPHCM có tân Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM

Công an TPHCM có Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thay Thiếu tướng Phan Anh Minh

Công an TPHCM có Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thay Thiếu tướng Phan Anh Minh

Đã có 92 hộ dân tại khu 'vườn rau Tân Bình' nhận bồi thường, giao mặt bằng xây trường học

Đã có 92 hộ dân tại khu 'vườn rau Tân Bình' nhận bồi thường, giao mặt bằng xây trường học

'Hiệp sĩ đường phố' thành dịch vụ bảo vệ phi lợi nhuận?

'Hiệp sĩ đường phố' thành dịch vụ bảo vệ phi lợi nhuận?

Công an TP gỡ vướng cho mô hình 'hiệp sĩ đường phố'

Công an TP gỡ vướng cho mô hình 'hiệp sĩ đường phố'

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 11 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 11 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Hỗ trợ CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Hỗ trợ CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ