Đồng Nai có trên 2.500 khách hàng lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà

Đồng Nai có trên 2.500 khách hàng lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà

Đồng Nai có trên 2.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Đồng Nai có trên 2.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Giảm gần 412 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

Trên 410 tỷ đồng giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trên 410 tỷ đồng giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

EVN công bố kết luận kiểm tra hóa đơn tiền điện tăng bất thường

EVN công bố kết luận kiểm tra hóa đơn tiền điện tăng bất thường

EVN: Sai sót ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện là các trường hợp cá biệt

EVN: Sai sót ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện là các trường hợp cá biệt

Cưa cây vướng vào đường điện khiến hơn 28 ngàn hộ dân mất điện

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết tại các doanh nghiệp trực Tết

Từ ngày 6-1-2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động tại trụ sở mới

Điện lực Đồng Nai quản lý hồ sơ khách hàng bằng công nghệ số

Gỡ mối lo thiếu điện cho Khu công nghiệp Giang Điền

Chùm tin kinh tế

PC Đồng Nai đạt sản lượng điện thương phẩm hơn 12,9 tỷ kWh

LDG đưa công nghệ và năng lượng sạch vào khu đô thị