Bản tin truyền hình 'Nhịp sống 365' thứ hai 27-5-2024

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh

- Tay cơ Trần Đức Minh của Đồng Nai giành cúp vô địch thế giới môn billiards 3 băng

- Điện lực Đồng Nai và Sở Công thương ký quy chế phối hợp tiết kiệm điện

- Đồng Nai xuất siêu hơn 2,85 tỷ USD

- Phóng sự: Vào rừng Nam Cát Tiên ngắm thú ăn đêm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202405/ban-tin-truyen-hinh-nhip-song-365-thu-hai-27-5-2024-75d2f77/