Xác định rõ nguyên tắc áp dụng ưu tiên các quy định trong dự thảo Nghị quyết

Xác định rõ nguyên tắc áp dụng ưu tiên các quy định trong dự thảo Nghị quyết

Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết...
Luật sở hữu trí tuệ: Bắt kịp với thay đổi của quá trình hội nhập

Luật sở hữu trí tuệ: Bắt kịp với thay đổi của quá trình hội nhập

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15%-20%

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15%-20%

Phạm vi hoạt động của BĐBP

Phạm vi hoạt động của BĐBP

Người trúng thưởng xổ số được yêu cầu giữ bí mật thông tin

Người trúng thưởng xổ số được yêu cầu giữ bí mật thông tin

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Triển khai lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Triển khai lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đề xuất phạt đến 80 triệu nếu làm lộ dữ liệu cá nhân

Đề xuất phạt đến 80 triệu nếu làm lộ dữ liệu cá nhân

Quyền hạn của BĐBP

Quyền hạn của BĐBP

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Giáo dục chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Giáo dục chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Tích cực, chủ động đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Tích cực, chủ động đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Hợp tác quốc tế về biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Hợp tác quốc tế về biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông

Việt Nam phản ứng với luật hải cảnh vừa có hiệu lực của Trung Quốc

Việt Nam phản ứng với luật hải cảnh vừa có hiệu lực của Trung Quốc

Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Anh và Nhật ra tuyên bố chung về Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Anh và Nhật ra tuyên bố chung về Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành Tư pháp

Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành Tư pháp

Bị Philippines phản đối Luật Hải cảnh gay gắt, Trung Quốc tìm cách trấn an

Bị Philippines phản đối Luật Hải cảnh gay gắt, Trung Quốc tìm cách trấn an

Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường nước - thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường nước - thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc thông qua luật cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc thông qua luật cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vùng biển của mình

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vùng biển của mình

Yêu cầu tôn trọng chủ quyền Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế

Yêu cầu tôn trọng chủ quyền Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc ra luật cho phép bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc ra luật cho phép bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông

Phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng về Luật cảnh sát biển mới được Trung Quốc thông qua

Việt Nam lên tiếng về Luật cảnh sát biển mới được Trung Quốc thông qua

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua luật Cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua luật Cảnh sát biển

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Trung Quốc ra luật cho phép bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Trung Quốc ra luật cho phép bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát Biển

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát Biển

Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển, Việt Nam lên tiếng

Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển, Việt Nam lên tiếng

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển

Việt Nam lên tiếng về luật hải cảnh mới của Trung Quốc

Việt Nam lên tiếng về luật hải cảnh mới của Trung Quốc

Các nước liên quan cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông

Các nước liên quan cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông

Các trường hợp, hoạt động bị hạn chế, tạm dừng ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

Các trường hợp, hoạt động bị hạn chế, tạm dừng ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn, quản lý tài nguyên cá

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn, quản lý tài nguyên cá

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Cần quy định mới để quản lý chặt chẽ nhà, đất phục vụ đối ngoại

Cần quy định mới để quản lý chặt chẽ nhà, đất phục vụ đối ngoại

Tham vấn các bên liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tham vấn các bên liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Bước vào một 'cuộc chơi lớn', buộc phải sửa đổi

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Bước vào một 'cuộc chơi lớn', buộc phải sửa đổi

Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

Tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cần chú ý điều gì?

Tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cần chú ý điều gì?