Thấy gì qua chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un?

Thấy gì qua chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un?

Thượng đỉnh Nga-Triều: Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim tặng kiếm cho nhau

Thượng đỉnh Nga-Triều: Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim tặng kiếm cho nhau

Ông Kim nói gì về ý định của Mỹ tại thượng đỉnh Hà Nội?

Ông Kim nói gì về ý định của Mỹ tại thượng đỉnh Hà Nội?

Ông Putin sẵn sàng 'kể' với ông Trump về thượng đỉnh Nga-Triều

Ông Putin sẵn sàng 'kể' với ông Trump về thượng đỉnh Nga-Triều

Ông Kim Jong-un mời ông Putin tới thăm Triều Tiên

Ông Kim Jong-un mời ông Putin tới thăm Triều Tiên

Ông Putin và ông Kim Jong-un tặng bảo kiếm cho nhau

Ông Putin và ông Kim Jong-un tặng bảo kiếm cho nhau

Thượng đỉnh Putin – Kim diễn ra vừa thân ái, vừa nghiêm túc

Thượng đỉnh Putin – Kim diễn ra vừa thân ái, vừa nghiêm túc

Hai nhà lãnh đạo Nga, Triều Tiên hội đàm

Hai nhà lãnh đạo Nga, Triều Tiên hội đàm