'Thủ phủ' mai trắng dưới chân núi Tản

'Thủ phủ' mai trắng dưới chân núi Tản

Hà Nội không chỉ có đào thất thốn Nhật Tân mà từ nhiều năm nay, một thú chơi tao nhã của người xưa đã và...