Tập trung lo tết cho đồng bào vùng thiên tai

Tập trung lo tết cho đồng bào vùng thiên tai

Tấm lòng của người lính Biên phòng Thừa Thiên Huế

Tấm lòng của người lính Biên phòng Thừa Thiên Huế

Quảng Trị: Hiệu quả điều trị cai nghiện bằng Methadone

Quảng Trị: Hiệu quả điều trị cai nghiện bằng Methadone

Tặng quà cho đồng bào nghèo vùng cao biên giới A Lưới

Tặng quà cho đồng bào nghèo vùng cao biên giới A Lưới

Tặng quà đồng bào biên giới A Lưới

Tặng quà đồng bào biên giới A Lưới

Chuyện về lính Biên phòng nơi đại ngàn A Lưới

Chuyện về lính Biên phòng nơi đại ngàn A Lưới

Quân dân chung tay bảo vệ biên giới

Quân dân chung tay bảo vệ biên giới

Không để phụ nữ nghèo biên giới bị bỏ lại phía sau

Không để phụ nữ nghèo biên giới bị bỏ lại phía sau

Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Thừa Thiên Huế - Sê Kông

Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Thừa Thiên Huế - Sê Kông

Tháng Thanh niên 2018: Tuổi trẻ quân đội chung tay bảo vệ môi trường

Tháng Thanh niên 2018: Tuổi trẻ quân đội chung tay bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ các đơn vị BĐBP tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ các đơn vị BĐBP tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Trại tăng gia nơi thâm sơn cùng cốc

Trại tăng gia nơi thâm sơn cùng cốc