Suzuki Swift 2020 giá từ 333 triệu đồng tại Nhật Bản

Suzuki Swift 2020 giá từ 333 triệu đồng tại Nhật Bản

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Suzuki Swift đã được giới thiệu tại Nhật Bản với một số thay đổi nhỏ...