Công an Nghệ An trấn áp tội phạm, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án

Công an Nghệ An trấn áp tội phạm, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án

Đưa vợ con về quê ăn tết, người đàn ông sa lưới sau 6 năm lẩn trốn

Đưa vợ con về quê ăn tết, người đàn ông sa lưới sau 6 năm lẩn trốn

Về quê ăn Tết, đối tượng truy nã 6 năm bị bắt giữ

Về quê ăn Tết, đối tượng truy nã 6 năm bị bắt giữ

Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

Đưa vợ con về quê ăn Tết, đối tượng truy nã bị bắt giữ

Đưa vợ con về quê ăn Tết, đối tượng truy nã bị bắt giữ

Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về quê ăn Tết

Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về quê ăn Tết

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đưa vợ con về quê ăn Tết

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đưa vợ con về quê ăn Tết

Bắt đối tượng truy nã khi đang đưa vợ con về quê ăn Tết

Bắt đối tượng truy nã khi đang đưa vợ con về quê ăn Tết

Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã vào chiều mùng 2 Tết

Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã vào chiều mùng 2 Tết

Đưa vợ con về quê ăn Tết, đối tượng trốn nã 4 năm bị bắt

Đưa vợ con về quê ăn Tết, đối tượng trốn nã 4 năm bị bắt

Kẻ trốn truy nã bị bắt chiều mùng 2 Tết

Kẻ trốn truy nã bị bắt chiều mùng 2 Tết

Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về nhà ăn Tết

Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về nhà ăn Tết