Không có lý do gì loại bỏ hình thức BT

Không có lý do gì loại bỏ hình thức BT

Dừng thanh toán đất dự án BT: Xử lý 'khoảng trống pháp lý' như thế nào?

Dừng thanh toán đất dự án BT: Xử lý 'khoảng trống pháp lý' như thế nào?

Dùng đất thanh toán dự án BT: Chờ nghị định

Dùng đất thanh toán dự án BT: Chờ nghị định

Bất cập dự án BT: Bảng giá đất chỉ bằng 30-50% giá thị trường

Bất cập dự án BT: Bảng giá đất chỉ bằng 30-50% giá thị trường

Phát hiện ra lỗ hổng để nhà đầu tư trục lợi ngân sách trong hợp đồng BT

Phát hiện ra lỗ hổng để nhà đầu tư trục lợi ngân sách trong hợp đồng BT

Tranh cãi về thời điểm tính giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Tranh cãi về thời điểm tính giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Thanh toán cho dự án BT: Không để thất thoát tài sản công

Thanh toán cho dự án BT: Không để thất thoát tài sản công

Bộ Tài chính nhắc Hà Nội bớt 'hưng phấn' dùng đất thanh toán cho dự án BT

Bộ Tài chính nhắc Hà Nội bớt 'hưng phấn' dùng đất thanh toán cho dự án BT