Bắc Ireland: Tân lãnh đạo đảng DUP Edwin Poots bất ngờ từ chức

Bắc Ireland: Tân lãnh đạo đảng DUP Edwin Poots bất ngờ từ chức

Diễn biến mới nhất này cho thấy tình hình chính trị tại Bắc Ireland ngày càng rối ren, việc ông Poots từ...
Ông Paul Givan làm Thủ hiến mới của vùng lãnh thổ Bắc Irelanfd

Ông Paul Givan làm Thủ hiến mới của vùng lãnh thổ Bắc Irelanfd

Anh: Thủ hiến Bắc Ai-len từ chức

Thủ hiến Bắc Ireland từ chức

Thủ hiến Bắc Ireland từ chức

Nhìn lại năm 2019: Một năm 'giông bão' của tiến trình Brexit

Nhìn lại năm 2019: Một năm 'giông bão' của tiến trình Brexit

Tương lai kinh tế-chính trị của nước Anh sau cuộc bầu cử ngày 12/12 tới (Phần 2)

Tương lai kinh tế-chính trị của nước Anh sau cuộc bầu cử ngày 12/12 tới (Phần 2)

Các đảng đối lập Anh tìm cách xóa bỏ thỏa thuận Brexit mới

Các đảng đối lập Anh tìm cách xóa bỏ thỏa thuận Brexit mới

Liên minh châu Âu và Anh đạt đồng thuận về Brexit

Liên minh châu Âu và Anh đạt đồng thuận về Brexit

Cơ hội cho thỏa thuận Brexit được Quốc hội Anh thông qua

Cơ hội cho thỏa thuận Brexit được Quốc hội Anh thông qua

Thủ tướng Anh bắt đầu cuộc đua giành phiếu cho thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh bắt đầu cuộc đua giành phiếu cho thỏa thuận Brexit

Cơ hội mỏng manh

Cơ hội mỏng manh

Brexit - Cuộc chạy đua với thời gian của Anh và EU

Brexit - Cuộc chạy đua với thời gian của Anh và EU

Thủ tướng Anh tuyên bố đã có thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh tuyên bố đã có thỏa thuận Brexit

EU khai mạc thượng đỉnh trong mớ bòng bong Brexit

EU khai mạc thượng đỉnh trong mớ bòng bong Brexit

Thỏa thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất

Thỏa thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất

Thỏa thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Thỏa thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Vấn đề Brexit: Lãnh đạo DUP ở Anh ủng hộ Thủ tướng Johnson

Vấn đề Brexit: Lãnh đạo DUP ở Anh ủng hộ Thủ tướng Johnson

Vấn đề Brexit: Lãnh đạo DUP ở Anh ủng hộ Thủ tướng Johnson

Vấn đề Brexit: Lãnh đạo DUP ở Anh ủng hộ Thủ tướng Johnson

Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ quan trọng của đảng Hợp nhất Dân chủ

Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ quan trọng của đảng Hợp nhất Dân chủ