Sung công tiền đặt cọc mua nhà của Công ty Bách Khoa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định hủy bỏ việc bán nhà, đất của Sở Thủy sản nông lâm cho Công ty Bách Khoa và sung công quỹ Nhà nước 1,144 tỷ đồng tiền Công ty này đặt cọc tham gia đấu giá nhà.>> Nhiều tình tiết mới trong vụ lật kèo chiếm 24 tỷ đồng tiền bán đất

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/5/90729.cand