Sự thật rùng mình trong 'lò' đào tạo tiêm filler chui

Theo 'chủ lò', tiêm cho khách - 1 vốn 10 lời, tiêm cho mẫu - thả ga pha tạp, bởi vì cả khách và mẫu đều không biết được thứ bơm lên mặt mình là loại nào.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/su-that-rung-minh-trong-lo-dao-tao-tiem-filler-chui-ar837469.html