Siết chặt kiểm tra an toàn các chợ đầu mối trước Tết

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ người dân yên tâm mua sắm Tết, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó chú trọng tập trung kiểm tra vào các chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/siet-chat-kiem-tra-an-toan-cac-cho-dau-moi-truoc-tet-3634.media