Sẽ giảm 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/se-giam-20-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-69649.htm