Quỹ nhà sẽ tăng?

    1 đăng lạiGốc

    Rất nhiều động thái cho thấy, bất kể vấn đề tài chính cho thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, nguồn cung cho thị trường này vẫn có cơ hội gia tăng đáng kể.

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/29/100542/10469