Quốc hội Israel thông qua quyết định liên quan đến Palestine

Ngày 21/2, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua quyết định trước đó của chính phủ nước này, trong đó phản đối các nỗ lực công nhận sự ra đời của Nhà nước Palestine độc lập.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quoc-hoi-israel-thong-qua-quyet-dinh-lien-quan-den-palestine-111715.htm