Quảng Trị: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 41 toàn quốc

Tỉnh Quảng Trị đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, như: Rà soát môi trường kinh doanh; tăng cường công khai minh bạch thông tin; chú trọng cải cách hành chính...

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Tỉnh Quảng Trị cố gắng cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp cho những năm tiếp theo.

Theo kết quả xếp hạng năm 2021 của VCCI, Quảng Trị đạt 63,33 điểm, xếp thứ 41 toàn quốc, thuộc nhóm trung bình. Qua đó, một số chỉ số tăng vượt bậc so với năm 2020 như: Tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 15 bậc, chỉ số gia nhập thị trường tăng 26 bậc,... Tuy nhiên, vẫn còn những chỉ số bị giảm sút như: Chỉ số tiếp cận đất đai giảm 23 bậc; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm 13 bậc; chỉ số đào tạo lao động giảm 32 bậc.

Tỉnh Quảng Trị cố gắng cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phân tích, đánh giá cụ thể từng chỉ số thành phần PCI. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới như: Cần rà soát lại môi trường kinh doanh theo từng lĩnh vực từ kết quả điều tra PCI 2021; tăng cường công khai minh bạch thông tin trên website của cơ quan chính quyền, đặc biệt là việc đăng tải đầy đủ các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư; tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp; xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn;...

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, báo cáo, đề xuất các giải pháp mới nhất, phù hợp nhất để cập nhật vào Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khủng hoảng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mặt khác, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục lấy công tác cải cách hành chính làm khâu đột phá, rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quang-tri-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2021-xep-thu-41-toan-quoc-post599679.html