Quảng Ngãi: Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

  Ngày 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 8. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Nguyễn Cao Phúc và ông Nguyễn Tấn Đức đồng chủ trì kỳ họp.

  Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng cao như: Thu ngân sách tăng 59,7% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng 25% so cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng 18,3% so với cùng kỳ.

  Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.

  Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.

  Các nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác cải cách hành chính và hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 được thực hiện quyết liệt.

  Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Khóa XIII sẽ xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, TAND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh... Các báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

  Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

  Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

  HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp lần thứ 8. Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV... Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm 3 ủy viên và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh do có sự biến động trong công tác cán bộ.

  Được biết, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 5 đến 7/7) tại TP Quảng Ngãi.

  Tấn Thành - Chí Đại

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-khai-mac-ky-hop-thu-8-hdnd-tinh-khoa-xiii-5690502.html