Phụ nữ Việt Nam phấn đấu giỏi việc nước, đảm việc nhà

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam luôn động viên  các  tầng lớp phụ nữ  thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123674&sub=50&top=37