Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2009

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2009 của ông Nguyễn Huỳnh Tịnh và ông Nguyễn Xuân Tỷ để nhận nhiệm vụ mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/165967