Phật giáo Q.Tân Bình có 312 chư hành giả thọ an cư

Rạng sáng 16-4-Giáp Thìn (23-5), tại chùa Hải Quang, Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình đã tổ chức tác pháp an cư kiết hạ dành cho hành giả đang tu học trên địa bàn quận.

Chư tôn giáo phẩm nguyện hương bạch Phật

Chư tôn giáo phẩm nguyện hương bạch Phật

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Hòa thượng Thích Viên Giác, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, Trưởng ban Tổ chức; cùng 172 hành giả thọ an cư.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư

Sau khi nguyện hương bạch Phật, chư tôn Hòa thượng đã lần lượt đối thú an cư. Tiếp đó, các hành giả tuần tự theo hạ lạp đã đối trước chư tôn Hòa thượng để tác pháp, bắt đầu cho mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín sách tấn các hành giả nỗ lực tinh tấn tu học trong ba tháng hạ, giữ đúng tinh thần giới luật Phật chế định để trưởng dưỡng đạo tâm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín sách tấn các hành giả

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín sách tấn các hành giả

Cùng ngày, chư Ni Bắc tông đã tác pháp an cư tại chỗ tại chùa Thiền Quang; chư Ni Khất sĩ tác pháp tại tịnh xá Ngọc Phú.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Phật giáo Q.Tân Bình có 4 trường hạ tập trung: chùa Hải Quang (chư Tăng Bắc tông), chùa Pothiwong (chư Tăng Nam tông Khmer), chùa Phật Bảo (chư Tăng Nam tông Kinh) và tịnh xá Ngọc Phú (chư Ni hệ phái Khất sĩ), với tổng số lượng hành giả an cư là 312 vị (210 Tăng, 102 Ni).

Đại diện chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới thọ an cư

Đại diện chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới thọ an cư

Chư tôn đức Ni hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phú đối thú an cư

Chư tôn đức Ni hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phú đối thú an cư

Lễ tác pháp an cư tại chỗ của chư Ni chùa Thiền Quang

Lễ tác pháp an cư tại chỗ của chư Ni chùa Thiền Quang

Quảng An

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-qtan-binh-co-312-chu-hanh-gia-tho-an-cu-post71783.html