Tiếp tục tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 13/8/2024

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13/8/2024.

Nhân dân vào Lăng viếng Bác.

Nhân dân vào Lăng viếng Bác.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 12/8/2024, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13/8/2024.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thong-bao-thoi-gian-tam-ngung-to-chuc-le-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-119230520063944306.htm