Phát động học tập tấm gương thiếu tá Nguyễn Trọng Bảo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) * Báo CATP giúp gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Bảo 3 triệu đồng Ngày 29-6, đại diện Báo CATP đã đến chia buồn, động viên và trợ giúp gia đình thiếu tá Nguyễn Trọng Bảo 3 triệu đồng (ảnh).

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-02.9727079338