Pháp sẽ soạn thảo luật mới để đảm bảo quyền lợi cho nông dân

Ngày 21/2, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo Chính phủ nước này sẽ soạn thảo một dự luật mới để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân trong nước. Dự kiến, dự luật sẽ được đưa ra vào mùa Hè này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phap-se-soan-thao-luat-moi-de-dam-bao-quyen-loi-cho-nong-dan-111723.htm