Thẩm tra 8 nhóm vấn đề lớn trong luật thuế GTGT (sửa đổi)

Bổ sung đối tượng áp dụng thuế suất 0% và chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Đây là một số điểm đáng chú ý trong Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) mà Chính phủ trình lên Quốc hội trong chiều 17/6.

Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nhưng các đối tượng trong 26 nhóm này đã bị thu hẹp lại. Một số hàng hóa, dịch vụ cũng được chuyển sang đối tượng chịu thuế GTGT để phù hợp thông lệ quốc tế.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu: “Cần hoàn thiện quy định về chính sách thuế GTGT để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; ảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện Luật. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế trong phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế; đảm bảo thu đúng thu đủ vào NSNN, đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN”.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại phiên họp chiều 17/6.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại phiên họp chiều 17/6.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban TCNS nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật. Tuy nhiên, Ủy ban có lưu ý về quy định liên quan hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, trong đó có hàng hóa được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết: “Các hàng hóa được lưu giữ trong các kho/khu này về cơ bản là hàng hóa 'trung chuyển', sẽ được chuyển ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Các đối tượng là 'hàng hóa được tiêu dùng' trong các khu này trong mọi trường hợp sẽ không được xuất khẩu ra khỏi Việt Nam, việc áp dụng thuế suất 0% đối với số hàng hóa được tiêu dùng tại các khu này là không phù hợp nguyên tắc thuế suất 0% chỉ được áp dụng với hàng xuất khẩu”.

Nhiều vấn đề khác cũng được thể hiện tại Báo cáo thẩm tra với 8 nhóm vấn đề lớn.

Nhiều vấn đề khác cũng được thể hiện tại Báo cáo thẩm tra với 8 nhóm vấn đề lớn.

Nhiều vấn đề khác cũng được thể hiện tại Báo cáo thẩm tra với 8 nhóm vấn đề lớn. Các đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung nêu trên cũng như những vấn đề khác được quan tâm trong quá trình thảo luận tại Tổ và Hội trường của Kỳ họp này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tham-tra-8-nhom-van-de-lon-trong-luat-thue-gtgt-sua-doi-244280.htm