Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 'Nhiều tỉnh chưa gì đã bàn lùi'

Liên quan đến việc phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, có một số tỉnh 'chưa gì đã bàn lùi', đề nghị chuyển nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023. 'Phải triển khai thực hiện, không thể chuyển tiếp như vậy', ông Minh nói.

Sáng 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ba chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn này gồm: Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021- 2025, dự toán ngân sách T.Ư năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện.

Cụ thể, tổng số vốn đã giao đạt 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021- 2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách T.Ư năm 2022 là trên 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, đến hết ngày 26/7, đã có 33/52 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách T.Ư, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.

Sau khi nghe các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình triển khai các Chương trình MTQG, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, về mặt cơ chế, chính sách, văn bản pháp lý đối với 3 chương trình đã được triển khai với "khối lượng rất lớn". Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn ít nhất trên 10 tỉnh, thành phố chưa thông qua được HĐND cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn.

"Tại sao các tỉnh khác làm được mà nhiều tỉnh lại chưa làm. Không thể vì lý do phải đợi văn bản đầy đủ rồi mới trình như tỉnh Bạc Liêu. Trong khi tỉnh Sóc Trăng nói không có khó khăn gì. Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cũng đã nói không còn vướng mắc gì, có thể trình HĐND thông qua rồi. Nếu chậm việc phân bổ nguồn vốn thì sẽ chậm các bước khác", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2022 đã phân bổ hơn 34 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách T.Ư để thực hiện 3 Chương trình MTQG. Vì vậy, đề nghị các tỉnh, thành phố đã phân bổ nguồn ngân sách thì lập tức triển khai ngay.

Việc cần thêm Thông tư, hướng dẫn về chỉ tiêu định mức đang trong quá trình tiếp tục ban hành nhưng có một số tỉnh "chưa gì đã bàn lùi", đề nghị chuyển nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu "phải triển khai thực hiện, không thể chuyển tiếp như vậy.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét những vướng mắc nếu có với việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đối với các tỉnh phải tích cực, quyết liệt thực hiện 3 chương trình này và yêu cầu từ nay đến cuối năm, quyết tâm phải giải ngân hết nguồn vốn T.Ư.

Về các vướng mắc, kiến nghị từ các địa phương, Phó Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, tiếp tục rà soát.

Đến ngày 15/8, các bộ, ngành phải hoàn tất việc ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn còn lại để các địa phương có căn cứ triển khai giải ngân trên 34.000 tỷ đồng của 3 chương trình MTQG trong năm 2022.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phan-bo-von-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nhieu-tinh-chua-gi-da-ban-lui-post1457549.tpo