Nước mắt ở làng ung thư

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thống kê, cả thôn Đại An có khoảng gần 300 hộ dân, trong đó đã có 33 hộ có người thân bị chết vì căn bệnh ung thư. Đại An đang trở thành địa chỉ mới của “làng ung thư”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=66864