Novell chưa có SuSE Linux cho netbook gắn chip ARM

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    1 đăng lạiGốc

    Sau 1 năm, netbook được xem là cơ hội tốt để Linux thâm nhập thị trường thị trường điện toán desktop.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13350&chnlid=20&t=pcolarticle