Nóng đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần

Theo luật lao động, thời gian làm việc bình thường của người lao động nước ta là 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế, Việt Nam thuộc nhóm có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 tiếng/tuần. Giảm giờ làm việc giảm giờ làm người lao động Bình luận Copy Link Chia sẻ Bình luận Gửi bình luận

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nong-de-xuat-giam-gio-lam-xuong-duoi-48-gio-tuan-117760.htm