Nông dân chống tham nhũng bị tội "chống đối"

    Gốc

    Phát hiện ra tham nhũng, những nông dân ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã dũng cảm tố cáo nhưng đến nay họ không hề được bảo vệ, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đây trở nên rất phức tạp.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88493.cand