Nơi an nghỉ của Tướng quân

Bùi Quang Thanh

Kính dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nơi an nghỉ của Tướng quân
Hoành Sơn sau lưng, biển Đông trước mặt
Có cả triệu tình dân nâng giấc
Có người lính biên phòng thức gác biên cương
Xa phố xa làng nhưng chẳng cô đơn
Hoa vẫn thắm dọc lối mòn lên mộ
Hương vẫn tỏa ngát lừng trong mây gió
Và ngàn thông nức nở nỗi nhớ thương

Nghe cuốc kêu da diết những năm trường
Thấy nhà nát của kiếp dài nô lệ
Trang lịch sử xót dặm ngàn sông bể
Giã mái trường Thầy giáo hóa Tướng quân

Triệu chiến binh từ liềm búa công nông
Dưới quân kỳ bỗng trở thành dũng sĩ
Ba mươi năm thắng Pháp rồi thắng Mỹ
Thắng đố kỵ, hận thù, mọi tham vọng xâm lăng...

Quá bách niên Người về cõi vĩnh hằng
Vẫn đột ngột như đất trời sụp xuống
Cả dân tộc nối vòng tay rộng lớn
Hát kết đoàn trong nước mắt thương đau

Tự bao giờ và sẽ mãi muôn sau
Người tô thắm trang sử vàng dân tộc
Đại Tướng quân sẽ muôn đời bất diệt
Dẫu mộ phần nằm khuất dưới bóng thông.

Xưa lên ba, Đời phong Thánh, tôn Ông (*)
Nay trăm tuổi, Dân: Anh Văn (**), trìu mến
Sống: tài, đức dâng đời trọn vẹn
Thác: yên, thiêng một cõi sơn hà.

Vũng Chùa, một ngày xuân

---------

(*) Phù Đổng Thiên Vương

(**) Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/noi-an-nghi-cua-tuong-quan-i728685/