Những việc cần làm để bảo vệ lưng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Nếu bạn chưa từng bị đau lưng, hãy gặp những người hay đau lưng để hỏi. Khi đó, chắc chắn bạn sẽ hiểu việc bảo vệ lưng quan trọng như thế nào.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/LKCBS/45718/default.aspx