Những mét hầm đầu tiên trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hầm Phượng Hoàng trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 1,7km, do Tập đoàn Đèo Cả thi công đã được nổ mìn phá đá, khoan những mét hầm đầu tiên.

Theo Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (đứng đầu liên danh), gói thầu XL01 có tổng chiều dài 11km (từ Km 32+000 đến Km 43+000), trong đó 0,9km thuộc địa phận Khánh Hòa và 10,1km thuộc địa phận Đắk Lắk. Gói thầu có công trình hầm Phượng Hoàng chiều dài 1,7km.

Theo Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (đứng đầu liên danh), gói thầu XL01 có tổng chiều dài 11km (từ Km 32+000 đến Km 43+000), trong đó 0,9km thuộc địa phận Khánh Hòa và 10,1km thuộc địa phận Đắk Lắk. Gói thầu có công trình hầm Phượng Hoàng chiều dài 1,7km.

Sau hơn 1 tháng thi công, hầm Phượng Hoàng phía Tây đã khoan được gần 41m dài, trong đó hầm phải đào được 18m, hầm trái đào được 31m dài. Hiện tại, Tập đoàn Đèo Cả đang tiếp tục huy động các cán bộ kỹ thuật, thiết bị máy móc nổ mìn phá đá, khoan hầm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau hơn 1 tháng thi công, hầm Phượng Hoàng phía Tây đã khoan được gần 41m dài, trong đó hầm phải đào được 18m, hầm trái đào được 31m dài. Hiện tại, Tập đoàn Đèo Cả đang tiếp tục huy động các cán bộ kỹ thuật, thiết bị máy móc nổ mìn phá đá, khoan hầm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ban điều hành gói thầu XL01, đối với hầm trái, tốc độ đào theo yêu cầu là 1m dài/ngày, trong khi đó tốc độ đào trung bình từ đầu dự án là 0,66m dài/ngày và tốc độ đào 3 ngày gần đây nhất là 1m dài/ngày.

Theo Ban điều hành gói thầu XL01, đối với hầm trái, tốc độ đào theo yêu cầu là 1m dài/ngày, trong khi đó tốc độ đào trung bình từ đầu dự án là 0,66m dài/ngày và tốc độ đào 3 ngày gần đây nhất là 1m dài/ngày.

Đối với hầm phải, tốc độ đào theo yêu cầu là 1m dài/ngày, trong khi đó tốc độ đào trung bình từ đầu dự án là 0,85m dài/ngày và tốc độ đào trung bình 3 ngày gần đây nhất là 0,67m dài/ngày.

Đối với hầm phải, tốc độ đào theo yêu cầu là 1m dài/ngày, trong khi đó tốc độ đào trung bình từ đầu dự án là 0,85m dài/ngày và tốc độ đào trung bình 3 ngày gần đây nhất là 0,67m dài/ngày.

Phía trong hầm, các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đang gài kíp nổ tiếp tục nổ mìn phá đá để thi công.

Phía trong hầm, các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đang gài kíp nổ tiếp tục nổ mìn phá đá để thi công.

Công tác nổ mìn được đơn vị thi công thực hiện an toàn. Theo tính toán của Ban điều hành dự án, hầm trái có chiều dài 1.678,5m, dự kiến đến ngày 13/10/2025 thông hầm, còn theo tiến độ đào hiện tại thì dự kiến đến ngày 21/10/2025 là sẽ thông hầm. Đối với hầm phải có chiều dài 1.685,565m, theo tiến độ trình dự án thì dự kiến đến ngày 6/12/2025 sẽ thông hầm, còn theo tiến độ đào hiện tại dự kiến đến ngày 7/12/2025 sẽ thông hầm.

Công tác nổ mìn được đơn vị thi công thực hiện an toàn. Theo tính toán của Ban điều hành dự án, hầm trái có chiều dài 1.678,5m, dự kiến đến ngày 13/10/2025 thông hầm, còn theo tiến độ đào hiện tại thì dự kiến đến ngày 21/10/2025 là sẽ thông hầm. Đối với hầm phải có chiều dài 1.685,565m, theo tiến độ trình dự án thì dự kiến đến ngày 6/12/2025 sẽ thông hầm, còn theo tiến độ đào hiện tại dự kiến đến ngày 7/12/2025 sẽ thông hầm.

Gói thầu XL01, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 11km tổng giá trị gói thầu là 3.083 tỷ đồng. Trên tuyến, ngoài 5,6km tuyến đường chính, hầm Phượng Hoàng dài 1,7km còn có 10 cầu. Dự án do Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Gói thầu XL01, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 11km tổng giá trị gói thầu là 3.083 tỷ đồng. Trên tuyến, ngoài 5,6km tuyến đường chính, hầm Phượng Hoàng dài 1,7km còn có 10 cầu. Dự án do Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án khoảng 116,577km, được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.Dự án được chia làm 3 thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án khoảng 116,577km, được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.Dự án được chia làm 3 thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-met-ham-dau-tien-tren-cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-192240619153851295.htm