Nhiều khó khăn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cà Mau, tổng kế hoạch vốn 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang) đến ngày 14/5/2024 đã giải ngân gần 72 tỷ đồng/937,44 tỷ đồng, bằng 7,7% kế hoạch. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 3,3 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 69 tỷ đồng.

Tại hội nghị trực tuyến chuyên đề thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 23/5, các địa phương đã nhìn nhận tiến độ giải ngân các chương trình MTQG từ đầu năm đến nay còn chậm.

Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Cụ thể, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giải ngân hơn 69 tỷ đồng/748,23 tỷ đồng, bằng 9,2%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã giải ngân gần 1,4 tỷ đồng/119,631 tỷ đồng, bằng 1,13%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 1,5 tỷ đồng/69,579 tỷ đồng, bằng 2,2% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM góp phần cho nông thôn ngày càng khởi sắc. (Ảnh minh họa, chụp tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời)

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM góp phần cho nông thôn ngày càng khởi sắc. (Ảnh minh họa, chụp tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời)

Ông Trần Công Khanh, Phó giám đốc Sở KH&ĐT, nêu rõ khó khăn: “Đối với Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong việc vận động người dân đóng góp và huy động phần còn lại 35% là khó khăn, không thực hiện được”.

Ông Trần Công Khanh, Phó giám đốc Sở KH&ĐT nêu rõ khó khăn dẫn đến các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân chậm,

Ông Trần Công Khanh, Phó giám đốc Sở KH&ĐT nêu rõ khó khăn dẫn đến các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân chậm,

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, việc đào tạo nghề cho người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo đang gặp khó khăn; Việc đấu thầu các hạng mục trong dự án có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải thực hiện quy trình đấu thầu mất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện dự án…

Ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giải thích các quy định và bất cập trong thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giải thích các quy định và bất cập trong thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đa số các địa phương cho rằng, đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó, dự án 1 (Hỗ trợ mua đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt), mức hỗ trợ để mua đất ở, nhà ở và đất sản xuất cho hộ nghèo là 44 triệu đồng/hộ là khó thực hiện được, vì thực tế giá đất chuyển nhượng cao, hộ nghèo không có khả năng góp tiền vào để mua. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề 10 triệu đồng/hộ, nước sinh hoạt 3 triệu đồng/hộ là thấp, khó thực hiện.

Ông Trần Hoàng Nhỏ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cho rằng tiến độ giải ngân còn quá chậm, cần thành lập các tổ để hỗ trợ các địa phương,

Ông Trần Hoàng Nhỏ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cho rằng tiến độ giải ngân còn quá chậm, cần thành lập các tổ để hỗ trợ các địa phương,

Theo đó, các địa phương cũng đề xuất, tiêu chí văn hóa yêu cầu có trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng nằm ngoài khuôn viên của UBND xã, nếu di dời rất khó, mỗi trung tâm 5-7 tỷ đồng, cần được hướng dẫn để địa phương thực hiện. Về thí điểm phân cấp huyện quản lý các chương trình MTQG, đây là nội dung lớn, cần hướng dẫn cụ thể để huyện thực hiện. Kiến nghị mở rộng thêm đối tượng đào tạo nghề. Đồng thời, nâng mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt; sớm ban hành quy định “người có thu nhập thấp” và mở rộng thêm 3 nhóm đối tượng vào một lớp đào tạo nghề để công tác đào tạo nghề đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhieu-kho-khan-trong-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-a32701.html