Nhật Bản tăng hạn mức tiếp nhận lao động nước ngoài

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động trong các ngành như sản xuất, xây dựng và nông nghiệp, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng hơn gấp đôi số người nước ngoài đủ điều kiện cấp thị thực lao động có tay nghề trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính 2024, lên hơn 800.000 người.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhat-ban-tang-han-muc-tiep-nhan-lao-dong-nuoc-ngoai-112971.htm